Asiakkaan vastuu

Kirjaston käyttösääntöjen mukaan olet kirjastokortin haltijana vastuussa kaikesta kortillasi lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista. Kirjastokortin katoamistapauksessa olet vastuussa kaikista ennen katoamisilmoitusta tehdyistä lainoista ja maksuista. Jos kirjastokorttisi katoaa tai se varastetaan, tee siitä viipymättä ilmoitus kirjastoon. Tarkemmat tiedot käyttöoikeuksista, käyttäjän vastuista ja tietosuojasta löydät kirjaston käyttösäännöistä.

Jos korttiasi on väärinkäytetty, tee siitä rikosilmoitus poliisille ja ota yhteyttä siihen kirjastoon, jonka aineistoa kortillasi on lainattu.