Hätätilanteet

Hätätilanteita varten ilmoitustaululla on teknisen toimen vikahälytysnumero ja yleinen hätänumero.