Ole tarkkana ja huolehdi vastuustasi

Omatoimikirjaston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään siisteyttä ja järjestystä. Huoltaja on vastuussa alle 15-vuotiaan omatoimikirjastokäytöstä. Tiloja valvotaan teknisesti mm. kameroin.

Omatoimiajalla jokaisen asiakkaan on avattava ovi omalla kirjastokortillaan, eikä samalla ovenavauksella saa päästää sisään muita. Ainoastaan huoltajilla on oikeus päästää alaikäiset lapsensa mukanaan.

Jos päästät samalla ovenavauksella muita kirjastoon sisään, olet vastuussa myöskin kaikkien heidän käyttäytymisestään. Olet velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamasi vahingot kirjastossa, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon seurassasi. Ole siis huolellinen! Alaikäisen lapsen tai nuoren käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana samalla oven avauksella sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista.

Ole huolellinen ja tarkista, että ovi menee lukkoon sisään tullessasi ja tilasta poistuessasi. Omatoimiajan päätyttyä sinun on poistuttava kirjaston tiloista viipymättä.

Jos aiheutat toiminnallasi hälytyksen, olet velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut. Kirjaston käyttö voidaan kieltää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.