Omatoimikirjaston käyttösäännöt

1. Omatoimiaikana jokainen sisääntulija kirjautuu sisään omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla.
2. Jos asiakas päästää samalla ovenavauksella muita henkilöitä, hän on vastuussa myös heistä.
3. Kirjasto on yleinen paikka, jossa noudatetaan järjestyslakia. Kirjastossa on kiellettyä yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen esim. meluamalla tai uhkaamalla sanallisesti tai fyysisesti.
4. Kirjaston käyttösäännöt ovat voimassa myös kirjaston omatoimiaikana.
Katso tarkemmin Kirjaston käyttösäännöt.
5. Alaikäisen häiritsevästä käyttäytymisestä ilmoitetaan huoltajalle.
6. Kirjastoon kohdistuvasta ilkivallasta ja järjestyslain vastaisesta toiminnasta ilmoitetaan poliisille.
7. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa aineelliset vahingot.
Alle 15-vuotiaiden aiheuttamat vahingot korvaa huoltaja.
8. Omatoimikirjaston käyttösääntöjen, kirjaston yleisten käyttösääntöjen tai järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käyttöoikeuden menetykseen.
9. Turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi omatoimikirjastoon on asennettu tallentava kameravalvonta.