Omatoimikirjaston käyttösäännöt

  • Omatoimiaikana jokainen sisääntulija kirjautuu sisään omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla.
  • Jos asiakas päästää samalla ovenavauksella muita henkilöitä, hän on vastuussa myös heistä.
  • Kirjasto on yleinen paikka, jossa noudatetaan järjestyslakia. Kirjastossa on kiellettyä yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen esim. meluamalla tai uhkaamalla sanallisesti tai fyysisesti.
  • Kirjaston käyttösäännöt ovat voimassa myös kirjaston omatoimiaikana.
  • Alaikäisen häiritsevästä käyttäytymisestä ilmoitetaan huoltajalle.
  • Kirjastoon kohdistuvasta ilkivallasta ja järjestyslain vastaisesta toiminnasta ilmoitetaan poliisille.
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa aineelliset vahingot.
  • Alle 15-vuotiaiden aiheuttamat vahingot korvaa huoltaja.
  • Omatoimikirjaston käyttösääntöjen, kirjaston yleisten käyttösääntöjen tai järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käyttöoikeuden menetykseen.
  • Turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi omatoimikirjastoon on asennettu tallentava kameravalvonta.

Lue täältä tarkemmin Kirjaston käyttösäännöistä.