Hyvinvointi

Yhteinen olohuone ja hyvinvointikeskus
Osallistu eri vertaistukiryhmien kokoontumisiin ja pulinapiireihin kirjastolla tai tule hakemaan vinkkejä oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi. Viikoittaisilla aamukahveilla vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan päivänpolttavista aiheista. Lapsiperheiden oma perhekeskuskahvila kokoontuu kirjastolla säännöllisesti. Hyvinvointiin liittyvistä aiheista järjestetään opastus- ja neuvontatilaisuuksia, teemaviikkoja ja luentoja.