Koulut

Kirjastokäyntien avulla oppilaita innostetaan tarinoiden, kotiseututuntemuksen, tiedon ja oppimisen pariin. Ryhmille on tarjolla mm. tiedonhaun opastusta, kirjastonkäytön opetusta sekä kirjavinkkausta. Käyntien teema voidaan räätälöidä luokan tarpeiden mukaan. Oppilaat voivat työstää kirjastossa erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -projekteja tai hakea tietoa esimerkiksi äidinkielen tai historian esitelmää varten. Ryhmät voivat osallistua kirjaston lasten ja nuorten tapahtumiin sekä kirjailijavierailuihin. Kirjaston väki kokoaa luokille toivottuun aiheeseen liittyviä aineistopaketteja.

Lukudiplomi
Alakoulun lukudiplomi

Yläkoulun lukudiplomi